Exklusiv

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Detta avtal innehåller de fullständiga villkoren som gäller för ditt deltagande i vår webbplats. Om du vill använda webbplatsen och dess verktyg och tjänster Läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att besöka denna webbplats eller använda någon del av webbplatsen eller något innehåll eller tjänster härav, accepterar du att bli bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar alla villkor, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda innehåll eller några tjänster på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Ändringar av denna överenskommelse kan göras och utföras av oss från tid till annan utan föregående meddelande till slut. Avtal publiceras på webbplatsen återspeglar den senaste överenskommelsen och du bör noga granska densamma innan du använder vår webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

På webbplatsen kan du skicka erbjudanden, sälja, marknadsföra, bud och handla online. Du är dock förbjudet att göra följande rättsakter, nämligen: (a) använda våra webbplatser, inklusive dess tjänster och eller verktyg om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal, är under 18 år, eller är tillfälligt eller på obestämd tid avstängas från att använda våra webbplatser, tjänster eller verktyg (b) Utstationering av en poster i olämpligt kategori eller områden på våra webbplatser och tjänster, (c) samla in information om användarnas personliga information, (d) manövrering priset på ett objekt eller stör med andra användares listor, (f) publicera falska, felaktiga, vilseledande, ärekränkande eller ärekränkande innehåll, (g) vidta åtgärder som kan skada klassificeringssystem.

Registreringsinformation

För att du ska fylla i registreringen på vår webbplats, måste du ange ditt fullständiga juridiska namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress, ledamot namn och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen. Du måste kvalificera att du är 18 år eller äldre och måste vara ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och ansvara för all verksamhet och innehåll som laddas upp i ditt konto. Du får inte vidarebefordra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. All information som du lämnar eller som samlats in av webbplatsen eller tredje part under en besök på platsen skall omfattas av villkoren i Winner sekretesspolicy.

Term

Detta avtal är i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på ”UPPSÄGNING AV HÄNSYN” i inställningen sida. Vi kan avsluta ditt medlemskap av någon anledning när som helst. Om du använder en betald version av tjänsten och vi avsluta ditt medlemskap i tjänsten eftersom du har brutit detta avtal, kommer du inte ha rätt till återbetalning av outnyttjade prenumerationsavgifter. Även efter ditt medlemskap avslutas, kommer vissa delar av detta avtal fortsätta att gälla.

ICKE-KOMMERSIELLT användas av medlemmar.

Medlemmar på denna socialt nätverkande webbplats är förbjudet att använda tjänsterna på webbplatsen i samband med några kommersiella strävanden eller ventures. Detta inkluderar att ge länkar till andra webbplatser, oavsett om bedöms konkurrenskraftiga på denna webbplats eller inte. Juridiska personer eller enheter, inklusive men inte begränsat till organisationer, företag och / eller verksamheter kan inte bli medlemmar i Winner och bör inte använda webbplatsen för något ändamål.

Länkar & FRAMINGS

Olagliga och / eller obehörig användning av Tjänsterna, inklusive obehörig inhämtning av eller länkning till webbplatser kommer att undersökas, och lämpliga rättsliga åtgärder kan vidtas. Några länkar, men är välkomna till webbplatsen och du får skapa hyperlänk till lämplig del på webbplatsen, förutsatt att: (i) du postar din länk endast inom forumet, chatten eller anslagstavla avsnitt, (ii) du inte avlägsna eller dölja något reklam, upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om att placeras vid platsen, (iii) länken inte ange eller antyda någon sponsring eller påskrift på din webbplats och (iv) du omedelbart sluta ge några länkar till webbplatsen på skriftlig märke från oss. Du måste dock kontrollera upphovsrätt på hemsidan som du vill länka till att se till att en av våra innehållsleverantörer inte har sin egen politik när det gäller direkta länkar till deras innehåll på våra sidor.

GARANTIFRISKRIVNING OCH UNDANTAG / ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller programmet eller produkter säljs via Programvaran (inklusive, utan begränsning, garantier om lämplighet, säljbarhet, icke-intrång, eller underförstådda garantier som härrör från en kurs av prestanda, som handlar eller handel användning). Dessutom gör vi inga utfästelser om att driften av vår sajt kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella avbrott eller fel. Vi kan ändra, begränsa åtkomsten till, tillfälligt eller avbrytas webbplatsen eller någon del av den när som helst. Den information, innehåll och tjänster på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. När du använder webbplatsen och eller delta där, förstår och godkänner du att du deltar på egen risk.

Sekretess

Du samtycker till att inte avslöja information som du får från oss och eller från våra kunder, annonsörer, leverantörer och medlemmar forum. All information som lämnas till av en slutanvändare kund enligt ett program är patentskyddad information Winner. Sådan kundinformation är konfidentiell och får inte lämnas ut. Utgivare samtycker till att inte reproducera, sprida, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera sådana företagshemligheter på något sätt.

ICKE-ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Dina rättigheter av vad slag kan inte tilldelas eller överföras till någon, och varje sådant försök kan leda till uppsägning av detta avtal, utan ansvar för oss. Vi kan dock överlåta detta avtal till någon person som helst utan föregående meddelande.

Avstående

Fel av Winner för att kräva strikt efterföljande av något av villkor och överenskommelser härav skall inte anses vara en avveckling eller avstående från alla rättigheter eller gottgörelse som vi kan ha, inte heller ska det tolkas som ett avstående från eventuella brott av villkor eller överenskommelser härav, som villkor och förbund skall fortsätta att vara i full kraft.

och avskiljbara villkor.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller ogenomförbar enligt någon beslut eller dom, sådan bestämmelse skall anses gälla endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, och resten av dessa Villkor ska förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor.

Hela avtalet

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagarna i https://www.winneronlinecasino.com, utan hänvisning till konflikter-of-lagar principer. Avtalet beskriver och omfattar hela avtalet mellan oss och dig, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, utfästelser, garantier och överenskommelser med avseende på Webbplatsen, innehåll och material som tillhandahålls av eller genom webbplatsen och föremålet för detta avtal .

Val av lag, jurisdiktion, Forum

Tvist eller skillnaden som uppstår mellan parterna av, i förhållande till eller i samband med detta avtal skall oåterkalleligen lämnas till den exklusiva behörigheten för domstolarna i https://www.winneronlinecasino.com, med undantag av andra domstolar utan hänsyn till dess lagvalsregler eller din faktiska tillstånd eller bosättningsland