Exclusive

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Deze Overeenkomst bevat de volledige bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan onze site. Als u de site met inbegrip van de tools en diensten gebruiken Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig. Door het bezoeken van deze site of het gebruik van een deel van de betreffende site noch enige inhoud of diensten van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord gebonden te worden door deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden, dan kunt u geen toegang tot de site of gebruik maken van de inhoud of diensten die in de site.

WIJZIGINGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen worden gemaakt en uitgevoerd door ons van tijd tot tijd zonder specifieke kennisgeving aan uw kant. Overeenkomst op de Site geeft de meest recente overeenkomst en je moet zorgvuldig dezelfde voordat u gebruik maken van onze site.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Site stelt u in staat om aanbiedingen te plaatsen, te verkopen, adverteren, bod en online winkelen. Echter, is het verboden de volgende handelingen te doen, te weten: (a) gebruik maken van onze websites, met inbegrip van haar diensten en of gereedschap als u niet in staat zijn om juridisch bindende contracten vormen, zijn onder de leeftijd van 18 jaar, of zijn tijdelijk of voor onbepaalde tijd opgehangen aan het gebruik van onze websites, diensten of tools (b) het plaatsen van een items in ongepaste categorie of gebieden op onze sites en diensten; (c) verzamelen van informatie over persoonlijke informatie van gebruikers, (d) het manoeuvreren van de prijs van een item of het met andere gebruikers lijsten; (f) plaatsen onjuist, onnauwkeurig, misleidend, lasterlijk, of lasterlijke inhoud, (g) handelingen te verrichten die de rating-systeem kunnen beschadigen.

Registratie-informatie

Voor u om het aanmeldingsproces te voltooien in onze website, moet u uw volledige naam, huidige adres, een geldig e-mailadres, gebruikersnaam en alle andere informatie die nodig is om het registratieproces te voltooien. U moet in aanmerking dat u 18 jaar of ouder en moet verantwoordelijk zijn voor het houden van uw wachtwoord te beveiligen en is verantwoordelijk voor alle activiteiten en de inhoud die worden geüpload onder uw account. U mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard. Alle informatie die u verstrekt of verzameld door de site of derden tijdens een bezoek aan de site is onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid van de Winner beleid.

Termijn

Deze Overeenkomst zal in volledig kracht en effect blijven terwijl u de Website. U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment en om welke reden dan ook door de instructies te volgen op de “opheffing van het account” in de instellingen pagina. Wij kunnen uw lidmaatschap om welke reden dan ook op elk gewenst moment. Als u gebruik maakt van een betaalde versie van de Dienst en beëindigen wij uw lidmaatschap in de Dienst omdat u hebt overtreden deze Overeenkomst, zal u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementsprijzen. Zelfs nadat uw lidmaatschap wordt beëindigd, zullen bepaalde gedeelten van deze overeenkomst blijven van kracht.

NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE LEDEN.

Leden van deze social networking website is verboden om de diensten van de website te gebruiken in verband met enige commerciële doelen of ondernemingen. Dit geldt ook voor het verstrekken van links naar andere websites, of geacht concurrerend aan deze website of niet. Rechtspersonen of entiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot organisaties, bedrijven en / of ondernemingen mogen geen lid worden van Winner en mag de site niet gebruiken voor enig doel.

Links & kadreringen

Illegaal en / of onbevoegd gebruik van de Diensten, inclusief onbevoegde inlijsten van of naar de Sites worden onderzocht en alle mogelijke juridische stappen kunnen worden genomen. Sommige links, echter, zijn van harte welkom op de site en je mag hyperlink naar juiste deel binnen de site op voorwaarde dat: (i) u uw link plaatsen alleen binnen het forum, chat of message board sectie, (ii) u niet verwijderen of onleesbaar te advertenties, auteursrecht of andere kennisgevingen op het geplaatst op de site, (iii) de link niet vermeld of suggereren daarover geen sponsoring of ondersteuning van uw site en (iv) u onmiddellijk te stoppen met het aanbieden van links naar de site op schriftelijk merkt van ons. Echter, je moet het auteursrecht controleren op de homepage waar u wilt koppelen om ervoor te zorgen dat een van onze content providers geen eigen beleid ten aanzien van directe links naar hun inhoud op onze sites hebben.

GARANTIE EN UITSLUITING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij maken geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of een producten verkocht via het Programma (inclusief, zonder beperking, garanties van fitness, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voorvloeien uit een cursus van de prestaties, het omgaan , of handelsgebruik). Daarnaast maken we niet dat de werking van onze site ononderbroken of vrij van fouten, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten. Wij kunnen, beperken de toegang tot, op te schorten of te beëindigen van de site of enig onderdeel daarvan op elk moment. De informatie, inhoud en diensten op de site worden aangeboden op een “as is” basis. Wanneer u de site te gebruiken en of nemen zij hieraan, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat u deelneemt op eigen risico.

Vertrouwelijkheid

U gaat ermee akkoord geen informatie die u krijgt van ons en of van onze klanten, adverteerders, leveranciers en forum leden bekend te maken. Alle informatie die door een eindgebruiker op grond van een programma is vertrouwelijke informatie van Winner. Dergelijke klant informatie is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt. Uitgever stemt niet te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te distribueren of commercieel te exploiteren zulk merkgebonden informatie op enigerlei wijze.

NIET-OVERDRACHT VAN RECHTEN

Uw rechten van welke aard dan ook kan niet worden toegewezen, noch overgedragen aan iedereen, en elke poging kan leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid voor ons. Maar we mogen deze Overeenkomst toe te wijzen aan een persoon op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Verklaring van afstand

Het falen van de WINNER aan te dringen op strikte uitvoering van enige van de bepalingen, voorwaarden en convenanten hiervan mogen niet worden beschouwd als een afstand doen of verklaring van afstand van enige rechten of rechtsmiddelen die de we kunnen hebben, noch zal het worden opgevat als een verklaring van afstand van eventuele latere inbreuk van de voorwaarden, bepalingen of convenanten hiervan, die bepalingen, voorwaarden en convenanten zal blijven volledig van kracht.

en scheidbaarheid.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt ongeldig of onuitvoerbaar blijken op grond van enige rechterlijke uitspraak of beslissing, zal deze bepaling worden geacht te zijn alleen van toepassing voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet, en de rest van deze Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar op basis van de voorwaarden ervan.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van https://www.winneronlinecasino.com, zonder enige verwijzing naar conflict-of-juridische principes. De overeenkomst beschrijft en omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de Site, de inhoud en de materialen die door of via de site, en het onderwerp van deze Overeenkomst .

Keuze van wet, Bevoegdheid; Forum

Elk geschil, controverse of verschil dat tussen de partijen ontstaan ​​uit, met betrekking tot of in verband met deze overeenkomst wordt hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van https://www.winneronlinecasino.com, met uitsluiting van alle andere gerechten zonder aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen of de staat of het land waarin u woont.