Exklusiv

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

NEW PLAYER EXCLUSIVE

100 FREE SPINS

WELCOME BONUS

Vad omfattar policyn

 • Policyn handlar om hur Winner Casino behandlar den personliga information som Winner Casino mottar och samlar in, inklusive information om dina tidigare användning av produkter Winner Casino och tjänster. Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar t.ex. ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, och det är annars inte tillgängliga för allmänheten.
 • Denna policy gäller inte för andra företag som Winner Casino inte äger eller kontrollerar, eller till personer som Winner Casino inte anställer eller styr.

Insamling och användning

 • Winner Casino samlar in personlig information när du registrerar dig Winner Casino, när du använder produkterna Winner Casino eller tjänster, när du besöker sidor Winner Casino eller sidor av vissa partners Winner Casino, och när du deltar i tävlingar. Winner Casino kan kombinera information om dig som vi har med information vi får från affärspartners eller andra företag.
 • När du registrerar dig vi ber om information som ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön, postnummer, yrke, bransch och personliga intressen. För vissa finansiella produkter och tjänster som vi kan också be om din adress, personnummer, samt information om dina tillgångar. När du registrerar dig Winner Casino och logga in på våra tjänster är du inte längre anonym för oss.
 • Winner Casino samlar in information om dina transaktioner med oss ​​och med några av våra affärspartners, inklusive information om hur du använder finansiella produkter och tjänster som vi erbjuder.
 • Winner Casino mottar och lagrar automatiskt information från din dator och webbläsare, såsom IP-adress, Winner Casino cookie-information, programvara och hårdvara attribut och den sida du begär.

Utlämnande

 • Winner Casino hyr inte, sälja eller dela personlig information om dig med andra människor eller icke-närstående bolag utom att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt, när vi har din tillåtelse, eller under följande omständigheter:
 • Vi tillhandahåller information till betrodda partners som arbetar på uppdrag av eller med Winner Casino i sekretessavtal. Dessa företag kan använda din personliga information för att hjälpa kommunicera Winner Casino med dig om erbjudanden från Winner Casino. Emellertid har dessa företag inte någon självständig rätt att dela denna information.
 • Vi svarar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller att upprätta eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
 • Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot den fysiska säkerheten för alla personer, brott mot Winner Casinos användarvillkor, eller som annars krävs enligt lag.
 • Vi överför information om dig om Winner Casino förvärvas av eller slås samman med ett annat företag. I detta fall kommer Winner Casino meddela dig innan information om dig överföras och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
 • Winner Casino arbetar med leverantörer, partners, annonsörer och andra tjänsteleverantörer inom olika branscher och kategorier av företag.

Cookies

 • Winner Casino kan installera cookies Winner Casino på din dator.

Dina möjligheter att redigera och radera din kontoinformation och preferenser

 • Vi förbehåller oss rätten att skicka vissa meddelanden om Winner Casino tjänsten, till exempel Meddelanden, administrativa meddelanden och Winner Casino nyhetsbrev, som anses vara en del av ditt Winner Casino konto.
 • Du kan radera ditt konto Winner Casino genom att begära detta från vår support.

Sekretess och säkerhet

 • Vi begränsar åtkomsten till personlig information om dig till anställda som vi tror rimligen måste komma i kontakt med denna information för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig eller för att göra sitt jobb.
 • Vi har fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för att skydda personlig information om dig.

Ändringar i denna Integritetspolicy

 • Winner Casino kan uppdatera denna policy. Vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar i hur vi behandlar personlig information genom att skicka ett meddelande till primära e-postadress som anges i ditt Winner Casino konto eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats.