Winner Casino Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμφωνία αυτή περιέχει τις πλήρεις όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και των υπηρεσιών της Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος, συμφωνείτε να δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία ή τη χρήση του περιεχομένου ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες στο χώρο του ξενοδοχείου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας μπορεί να γίνει και γίνεται από εμάς από καιρό σε καιρό χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς το τέλος σας. Συμφωνία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα αντανακλά την τελευταία συμφωνία και θα πρέπει να επανεξετάσει προσεκτικά το ίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

ΧΡΗΣΗ Winner SITE

Η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε τις προσφορές, πώληση, διαφήμιση, προσφορά και ηλεκτρονικές αγορές. Ωστόσο, θα απαγορεύεται να κάνουν τις ακόλουθες ενέργειες, ήτοι: (α) να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της, καθώς και τα εργαλεία ή αν δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις, είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών, ή είναι προσωρινά ή επ ‘αόριστον αναστέλλεται από τη χρήση χώρων, τις υπηρεσίες μας, ή εργαλεία (β) απόσπαση ενός στοιχείων σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές στις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας? (γ) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών? (δ) την τιμή τους ελιγμούς του κάθε στοιχείου ή παρεμβαίνει με καταχωρήσεις άλλων χρηστών? (στ) μετά ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, δυσφημιστικό, συκοφαντικό περιεχόμενο ή? (ζ) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το σύστημα βαθμολόγησης.

Πληροφορίες Εγγραφή

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να παρέχουν πλήρη νομική όνομά σας, την τρέχουσα διεύθυνση, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα μέλους και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας και πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση κωδικό σας εξασφαλίσει και να είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και περιεχόμενα που αποστέλλονται στο λογαριασμό σας. Δεν πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα της καταστροφικής φύσεως. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή που συλλέγονται από την ιστοσελίδα ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site πρέπει να είναι σύμφωνα με Winner όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νικητή.

Όρος

Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην “τερματισμό Winner λογαριασμού” στη σελίδα ρύθμισης. Μπορούμε να θέσει τέρμα στη θητεία σας για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε μια πληρωμένη έκδοση της Υπηρεσίας και θα θέσει τέρμα στη θητεία σας στην Υπηρεσία, επειδή έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή των αχρησιμοποίητων συνδρομές. Ακόμα και μετά την προσχώρηση σας λήξει, ορισμένα τμήματα της παρούσας συμφωνίας, θα παραμείνουν σε ισχύ.

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ.

Μέλη σε αυτή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σε σχέση με τις εμπορικές επιδιώξεις ή επιχειρήσεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παροχή συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, είτε θεωρούνται ανταγωνιστικές σε αυτό το δικτυακό τόπο ή όχι. Νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οργανισμούς, εταιρείες, και / ή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Νικητής και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & FRAMINGS

Παράνομη και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης διαμόρφωσης ή σύνδεση με τις τοποθεσίες, θα πρέπει να διερευνηθεί, και τα κατάλληλα νομικά μέτρα μπορούν να ληφθούν. Ορισμένες συνδέσεις, ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι στο χώρο και θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει υπερ-σύνδεση σε κατάλληλο μέρος μέσα στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι: (i) να δημοσιεύσετε σύνδεσμο σας μόνο μέσα στο φόρουμ, chat ή μήνυμα τμήμα του πλοίου? (Ii) που δεν αφαιρέσει ή αποκρύψει οποιεσδήποτε διαφημίσεις, ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τη θέση στο χώρο? (iii) ο σύνδεσμος δεν ορίζει ή υπονοεί οποιαδήποτε χορηγία ή έγκριση του site σας και (iv) να σταματήσουν αμέσως την παροχή τυχόν συνδέσεις με την ιστοσελίδα κατόπιν γραπτής ειδοποίηση από εμάς. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε την σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων στην αρχική σελίδα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε για να βεβαιωθείτε ότι ένας από τους παρόχους περιεχομένου μας δεν έχει τις δικές της πολιτικές σχετικά με απευθείας συνδέσεις με το περιεχόμενό τους στον ιστότοπό μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εμείς δεν κάνουν καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τις εγγυήσεις της φυσικής κατάστασης, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης, ή οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων που απορρέουν από την πορεία της απόδοσης, που ασχολούνται , ή εμπορική χρήση).Επιπλέον, δεν κάνουμε αναπαράσταση ότι η λειτουργία του site μας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, και εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες τυχόν διακοπές ή λάθη. Εμείς μπορεί να αλλάξει, να περιορίσει την πρόσβαση σε, να αναστείλει ή να διακόψει την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος της ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν”. Όταν χρησιμοποιείτε το χώρο και να συμμετέχουν σ ‘αυτό ή, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι συμμετέχουν με δική σας ευθύνη.

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνετε από εμάς ή και από τους πελάτες, τους διαφημιζόμενους, τους προμηθευτές και τα μέλη του φόρουμ. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από έναν τελικό πελάτη-χρήστη, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα είναι αποκλειστικές πληροφορίες του Winner. Οι πληροφορίες των πελατών είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Εκδότης δεν συμφωνεί η αναπαραγωγή, διάδοση, πώληση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση ιδιόκτητων οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία με οποιοδήποτε τρόπο.

ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα δικαιώματά σας ανεξάρτητα από τη φύση της δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε μεταβιβάζεται σε κανέναν, και κάθε τέτοια προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας, χωρίς να μας ευθύνη. Ωστόσο, μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Παραίτηση

Η αποτυχία του νικητή να επιβάλει την ακριβή απόδοση των οποιονδήποτε από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες του παρόντος δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που μπορούμε να το έχουμε, ούτε να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε επακόλουθη παραβίαση από τους όρους, τις προϋποθέσεις ή ρήτρες του παρόντος, το οποίο όρους, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα συνεχίσει να είναι σε πλήρη ισχύ.

και διαιρετότητα όρων.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή απόφαση, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι ισχύουν μόνο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, καθώς και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν ισχυρές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους του.

 Όλη η συμφωνία

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του ουσιαστικού https://www.winneronlinecasino.com, χωρίς καμία αναφορά σε σύγκρουση νομικών αρχών. Η συμφωνία περιγράφει και περιλαμβάνει τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, παραστάσεις, τις εγγυήσεις και τις αντιλήψεις σε σχέση με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τα υλικά που παρέχονται από ή μέσω Winner Δικτυακού Τόπου, καθώς και το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας .

 Επιλογή του Νόμου? Δικαιοδοσία? Φόρουμ

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από, σε σχέση με ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία αμετάκλητα υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της https://www.winneronlinecasino.com, για τον αποκλεισμό του οποιαδήποτε άλλα δικαστήρια, χωρίς να θέτει σε εφαρμογή σύγκρουση τις διατάξεις του νόμου ή πραγματική κατάσταση ή τη χώρα διαμονής.

WIN THEJACKPOT!£6,306,PLAY NOW
OUR LATESTPROMOTIONS!JOIN NOW
MOBILECASINOPLAY NOW

play now

winnercasino_logo_

review

php do_action('icl_language_selector'); ?>
ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΆ

support_03