Termeni și Condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prezentul acord conține toți termenii și condițiile care se aplică participării dumneavoastră la site-ul nostru. Dacă doriți să utilizați site-ul, inclusiv instrumentele și serviciile acestuia, vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare. Prin accesarea acestui site sau prin utilizarea oricărei părți a site-ului sau a oricărui conținut sau serviciu de pe acesta, sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile, atunci nu puteți accesa site-ul sau utiliza conținutul sau oricare dintre serviciile de pe site.

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR DE UTILIZARE

Modificările la acest acord pot fi făcute și efectuate de noi din când în când, fără o notificare specifică la sfârșitul dvs. Acordul postat pe site reflectă cel mai recent acord și ar trebui să îl revizuiți cu atenție înainte de a utiliza site-ul nostru.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul vă permite să postați oferte, să vindeți, să faceți publicitate, să licitați și să faceți cumpărături online. Cu toate acestea, vă este interzis să faceți următoarele acte, și anume: (a) utilizarea site-urilor noastre, inclusiv a serviciilor și sau a instrumentelor sale, dacă nu aveți capacitatea de a încheia contracte obligatorii din punct de vedere juridic, dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani sau dacă sunteți suspendat temporar sau pe termen nedefinit de la utilizarea site-urilor, serviciilor sau instrumentelor noastre (b) postarea unui articol în categoria sau în zonele necorespunzătoare de pe site-urile și serviciile noastre; (c) colectarea de informații despre datele personale ale utilizatorilor; (d) manevrarea prețului oricărui articol sau interferarea cu listările altor utilizatori; (f) postarea de conținut fals, inexact, înșelător, defăimător sau calomnios; (g) efectuarea oricărei acțiuni care ar putea afecta sistemul de rating.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNREGISTRAREA

Pentru a finaliza procesul de înregistrare pe site-ul nostru, trebuie să furnizați numele dvs. legal complet, adresa curentă, o adresă de e-mail validă, numele de membru și orice alte informații necesare pentru a finaliza procesul de înregistrare. Trebuie să calificați că aveți 18 ani sau mai mult și trebuie să fiți responsabil pentru păstrarea parolei dvs. în siguranță și să fiți responsabil pentru toate activitățile și conținuturile care sunt încărcate sub contul dvs. Nu trebuie să transmiteți viermi sau viruși sau orice alt cod de natură distructivă. Orice informație furnizată de dvs. sau colectată de site sau de terțe părți în timpul oricărei vizite pe site va fi supusă termenilor Politicii de confidențialitate a câștigătorului.

REZILIERE

Prezentul acord va rămâne în vigoare în timp ce utilizați site-ul. Puteți să vă reziliați calitatea de membru în orice moment și din orice motiv, urmând instrucțiunile de la „REZILIEREA CONTULUI” din pagina de setare. Noi vă putem rezilia calitatea de membru din orice motiv și în orice moment. Dacă utilizați o versiune plătită a Serviciului și vă reziliem calitatea de membru al Serviciului pentru că ați încălcat prezentul Acord, nu veți avea dreptul la nicio rambursare a taxelor de abonament neutilizate. Chiar și după ce abonamentul dvs. este reziliat, anumite secțiuni ale acestui Acord vor rămâne în vigoare.

UTILIZAREA NECOMERCIALĂ DE CĂTRE MEMBRI.

Membrilor de pe acest site de socializare le este interzis să utilizeze serviciile site-ului în legătură cu orice demersuri sau întreprinderi comerciale. Acest lucru include furnizarea de linkuri către alte site-uri web, indiferent dacă sunt sau nu considerate competitive față de acest site web. Persoanele sau entitățile juridice, inclusiv, dar fără a se limita la organizații, companii și/sau afaceri, nu pot deveni membri ai Winner și nu ar trebui să utilizeze site-ul în niciun scop.

LEGĂTURI ȘI ÎNCADRĂRI

Utilizările ilegale și/sau neautorizate ale Serviciilor, inclusiv încadrarea neautorizată a site-urilor sau crearea de link-uri către acestea, vor fi investigate și pot fi luate măsurile legale corespunzătoare. Cu toate acestea, unele link-uri sunt binevenite pe site și vi se permite să stabiliți hyperlink-uri către partea corespunzătoare din cadrul site-ului, cu condiția ca: (i) să postați link-ul dvs. numai în cadrul secțiunii forum, chat sau panou de mesaje; (ii) să nu eliminați sau să nu ascundeți nicio reclamă, notificare privind drepturile de autor sau alte notificări de pe site-ul plasat pe site; (iii) link-ul să nu declare sau să implice vreo sponsorizare sau aprobare a site-ului dvs. și (iv) să încetați imediat furnizarea de linkuri către site la o notificare scrisă din partea noastră. Cu toate acestea, trebuie să verificați notificarea privind drepturile de autor de pe pagina de pornire către care doriți să creați un link pentru a vă asigura că unul dintre furnizorii noștri de conținut nu are propriile politici privind linkurile directe către conținutul lor pe site-urile noastre.

RENUNȚAREA LA GARANȚIE ȘI EXCLUDERILE / LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE

Nu oferim nicio garanție sau declarație expresă sau implicită cu privire la Program sau la orice produs vândut prin intermediul Programului (inclusiv, fără a se limita la, garanții de adecvare, vandabilitate, nerespectare sau orice garanții implicite care decurg dintr-un curs de performanță, tranzacție sau utilizare comercială). În plus, nu garantăm că funcționarea site-ului nostru va fi neîntreruptă sau fără erori și nu vom fi răspunzători pentru consecințele oricăror întreruperi sau erori. Putem modifica, restricționa accesul la, suspenda sau întrerupe site-ul sau orice parte a acestuia în orice moment. Informațiile, conținutul și serviciile de pe site sunt furnizate „așa cum sunt”. Atunci când utilizați site-ul și sau participați la acesta, înțelegeți și sunteți de acord că participați pe propriul risc.

CONFIDENȚIALITATE

Sunteți de acord să nu dezvăluiți informațiile pe care le obțineți de la noi și sau de la clienții, agenții de publicitate, furnizorii și membrii forumului nostru. Toate informațiile transmise de către un client utilizator final în conformitate cu un Program sunt informații de proprietate a Câștigătorului. Astfel de informații despre clienți sunt confidențiale și nu pot fi divulgate. Editorul este de acord să nu reproducă, să difuzeze, să vândă, să distribuie sau să exploateze comercial astfel de informații de proprietate în niciun fel.

NETRANSMITEREA DREPTURILOR

Drepturile dumneavoastră, indiferent de natura lor, nu pot fi cedate sau transferate nimănui, iar orice încercare în acest sens poate duce la rezilierea prezentului Contract, fără a ne angaja răspunderea. Cu toate acestea, putem ceda acest Acord oricărei persoane în orice moment și fără notificare prealabilă.

RENUNȚAREA ȘI SEPARABILITATEA TERMENILOR

Faptul că CÂȘTIGĂTORUL nu insistă asupra îndeplinirii stricte a oricăruia dintre termenii, condițiile și angajamentele din prezentul document nu va fi considerat o renunțare sau o renunțare la orice drept sau remediu pe care îl putem avea și nici nu va fi interpretat ca o renunțare la orice încălcare ulterioară a termenilor, condițiilor sau angajamentelor din prezentul document, care termeni, condiții și angajamente vor continua să fie în vigoare și să producă efecte depline.

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată nulă sau inaplicabilă în temeiul unui decret sau al unei decizii judiciare, se consideră că respectiva prevedere se aplică numai în măsura maximă permisă de lege, iar restul acestor Termeni și condiții rămân valabile și aplicabile în conformitate cu termenii săi.

ÎNTREGUL ACORD

Prezentul acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile de fond, fără nicio referire la principiile de conflict de legi. Acordul descrie și cuprinde întregul acord dintre noi și dvs. și înlocuiește toate acordurile, declarațiile, garanțiile și înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la Site, la conținutul și materialele furnizate de sau prin intermediul Site-ului și la subiectul acestui Acord.

JURISDICȚIE

Orice dispută, controversă sau diferend care ar putea apărea între părți din, în legătură cu sau în legătură cu acest acord este supusă în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești, cu excluderea oricăror alte instanțe, fără a se da efect dispozițiilor sale privind conflictul de legi sau a statului sau țării dvs. de reședință reală.